Інститутом кримінально-виконавчої служби проведено VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ»

25 October 2018 | 16:04

25 жовтня 2018 року за участі українських та іноземних науковців, науково-педагогічних працівників провідних вищих навчальних закладів, представників органів державної влади, народних депутатів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України і пробації, представників громадських та правозахисних організацій відбулася VІ міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ».

Співорганізаторами конференції виступили Київський регіональний центр Національної академія правових наук України та Пенітенціарна асоціація України.

У роботі конференції взяли участь близько 150 учасників, з яких 8 академіків, 56 докторів наук, понад 51 кандидатів наук в галузі права, психології, педагогіки, державного управління та практичної діяльності.

Науковий захід відкрив начальник Інституту кримінально-виконавчої служби, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України генерал-майор внутрішньої служби Бараш Євген Юхимович. Від імені Міністерства юстиції України учасників конференції привітав заступник Міністра юстиції Чернишов Денис Вікторович. Від імені Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби – начальник, кандидат юридичних наук, генерал-майор внутрішньої служби Крикушенко Олександр Георгійович.

Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, почесний працівник народної освіти, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру НАПрН України також привітала учасників заходу від імені Національної академії правових наук України.

У конференції приймали участь представники іноземних держав: Анджей Ленчук, директор Пенітенціарного департаменту Центрального апарату Тюремної служби Польщі, Віллі Гіл – керівник місії NORLAU у сфері пробації, Боділ Філіп, член Даньського Гельсинського комітету з прав людини, Айрапетян Ашот Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, директор Центру правового навчання і реалізації реабілітаційних програм (Вірменія), підполковник Мачей Голембьовскі, заступник начальника Центрального навчального закладу Тюремної служби Польщі, PhD, Хюгас де Сюреман, ккординатор мережі судових процесів у пенітенціарній сфері. Їх доповіді та презентації про відповідну діяльність в зазначених країнах були цікавими і корисними для всіх учасників.

З вітальними словами та науковими виступами до учасників конференції звернулися академіки Національної Академії правових наук: Скрипнюк Олександр Васильович, Синьов Віктор Миколайович, Максименко Сергій Дмитрович, Шакун Василь Іванович, Ярмиш Олександр Назарович, Музика Анатолій Ананійович. Народні депутати України Марченко Олександр Олександрович.

У рамках конференції обговорювалися такі актуальні питання як: формування та реалізації кримінально-виконавчої політики; державна політика у сфері забезпечення прав людини в контексті правової реформи; захист прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, та інших осіб; актуальні проблеми професійної діяльності та підготовки персоналу Міністерства юстиції України; національні превентивні й компенсаційні засоби захисту прав засуджених; збереження особистості в місцях несвободи: психологічні та педагогічні проблеми, капеланство; медіація. Міжнародний досвід та перспективи впровадження в кримінальновиконавчу систему України; проблеми й перспективи запровадження і розвитку пробації; зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних систем.

У рамках пленарного засідання для учасників конференції було презентовано Підручник «Кримінально-виконавче право України : (у 2-х т.) / [Музика А.А., Конопельський В. Я., Письменський Є. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Є. Ю. Бараша. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П. – 2018.», та фаховий науковий журнал «Вісник пенітенціарної асоціації України».

Робота конференції здійснювалася у рамках двох секцій: 1) Законодавче забезпечення правових реформ; 2) Соціально-гуманітарна політика як складова державної політики реформування правової системи.

Всі учасники отримали збірник матеріалів конференції, нові знання та приємні враження.

  •  
  •