Засідання Вченої ради Інституту кримінально-виконавчої служби 13 березня 2019 року

15 березень 2019 | 16:04

13 березня 2019 року в Інституті кримінально-виконавчої служби відбулося чергове засідання Вченої ради, на якому заслухано та обговорено такі питання:

1. Про підсумки науково-дослідної роботи Інституту кримінально-виконавчої служби в 2018 році та заходи щодо її подальшого вдосконалення.

Доповідач: заступник начальника науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України і пробації, доцент Лазаренко Леся Анатоліївна.

2. Про стан психологічного забезпечення освітньо-виховного процесу та службової діяльності в Інституті та заходи щодо їх покращення.

Доповідач: старший психолог сектору соціально-гуманітарної роботи Подкопаєв Євген Сергійович.

3. Про стан впровадження новітніх технологій навчання в освітній процес Інституту кримінально-виконавчої служби.

Доповідач: начальник сектору організації та координації освітнього процесу Христич Ірина Петрівна.

4. Про результати складання зимової екзаменаційної сесії здобувачами ступеня вищої освіти бакалавра Інституту в 2018/2019 навчальному році.

Доповідач: начальник сектору організації та координації освітнього процесу Христич Ірина Петрівна.

5. Про клопотання перед Науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ щодо видачі дипломів про вищу освіту з відзнакою здобувачам ступеня вищої освіти магістра (2017 рік набору, заочна форма навчання, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) за спеціальностями «Право», «Психологія» Інституту кримінально-виконавчої служби.

Доповідач: начальник сектору організації та координації освітнього процесу Христич Ірина Петрівна.

6. Про клопотання перед Науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ щодо видачі дипломів про вищу освіту з відзнакою здобувачам ступеня вищої освіти бакалавра (2015 рік набору, денна форма навчання) за спеціальностями «Право», «Психологія» Інституту кримінально-виконавчої служби.

Доповідач: начальник сектору організації та координації освітнього процесу Христич Ірина Петрівна.

7. Про фінансовий звіт Інституту кримінально-виконавчої служби за 2018 рік.

Доповідач: начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Чуба Лариса Миколаївна.

8. Про рекомендацію до друку (без залучення коштів Інституту кримінально-виконавчої служби) навчального посібника «Релігійні організації як учасники кримінально-виконавчої діяльності», підготовленого авторським колективом.

Доповідач: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, доцент Сокальська Олена Володимирівна.

9. Про рекомендацію до друку монографії «Теоретико-прикладні засади забезпечення безпеки і правопорядку оперативними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України», підготовленої авторським колективом. 

Доповідач: заступник начальника науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України і пробації, доцент Лазаренко Леся Анатоліївна.

Учений секретар Вченої ради Інституту,
викладач-методист сектору організації та координації освітнього процесу
майор внутрішньої служби Білова С.Л.

  •  
  •