Алгоритм дій для вступу на здобуття ступеня вищої освіти магістра

24 May 2017 | 10:10

Алгоритм дій
для вступу до Інституту кримінально-виконавчої служби
на здобуття ступеня вищої освіти магістра
за спеціальностями «Право» та «Психологія» у 2018 році

 1. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Право» обов’язковим є подання до Приймальної комісії результатів єдиного фахового вступного випробування (далі – ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту з іноземної мови, а за спеціальністю «Психологія» результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови, за винятком:

  1. Вступників, які не можуть взяти участь у вступних випробуваннях через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

  2. Вступників, які для виконання вступних випробувань потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

  3. Вступників, які звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2018 року.

2. Для реєстрації вступник при собі повинен мати наступні документи та їх копії:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • облікову картку платника податків (ідентифікаційний номер) (за наявності);
 • документ державного зразка про раніше здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, видану за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4.

3. Етапи для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні та єдиному вступному іспиті з іноземної мови:

 • з 14 травня по 5 червня 2018 року – у приміщенні Приймальної комісії академії проводитиметься прийом документів, реєстрація та створення електронних кабінетів вступників (зі спеціальності на спеціальність за профілем);

 • з 14 по 20 травня 2018 року – прийом документів від вступників, які вступають на основі ступенів бакалавра, магістра або рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, для участі у додатковому вступному випробуванні;

 • з 21 по 24 травня 2018 року – проводитиметься додаткове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступенів бакалавра, магістра або рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. (Звертаємо увагу, що така категорія вступників реєструватиметься для проходження ЄФВВ та єдиного вступного іспиту з іноземної мови лише за умови успішного проходження додаткового вступного випробування).

Кожному вступнику при реєстрації буде видано екзаменаційний листок. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому. Інформація про пункт тестування, в якому вступник проходитиме ЄФВВ та єдиний вступний іспит з іноземної мови, зазначається в запрошенні-перепустці, яка розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет вступника», створеній на веб-сайті Українського центру, не пізніше ніж за три тижні до дня проведення випробувань.

 • 11 липня 2018 року – проходитиме єдиний вступний іспит з іноземної мови

 • 13 липня 2018 року – проходитиме єдине фахове вступне випробування

Звертаємо увагу, що допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань. Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити екзаменаційний листок, документ, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку) та запрошення-перепустку.

 • з 2 по 26 липня 2018 року - вступники для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» та «Психологія» повинні особисто подати документи для вступу до Приймальної комісії.

 • 28-29 липня 2018 року – проходитиме фахове вступне випробування у академії лише для вступників за спеціальністю «Психологія».

Офіційне оголошення результатів ЄФВВ та єдиного вступного іспиту з іноземної мови здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення. Результати вступних випробувань у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів зазначаються в екзаменаційній картці, що є додатком до екзаменаційного листка.

Вступники відразу після отримання результатів ЄФВВ та єдиного вступного іспиту з іноземної мови повинні роздрукувати та надати їх до Приймальної комісії академії, за якими буде проведено конкурсний відбір та зарахування на навчання.

Увага! Інформацію про іноземну мову, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова), а також населений пункт, у якому вступник бажає скласти ЄФВВ та єдиний вступний іспит (може проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області) вступник надає під час реєстрації.

Контактна інформація

Поштова адреса:

02121 м. Київ, вул. Колекторна, 4

Телефони для довідок:
0677274605 – Козуб Валерій Володимирович
0689460107 – Ісаков Павло Миколайович
0980775758 – Зінченко Юлія Сергіївна
0639827761 – Христич Ірина Петрівна

 •  
 •