Алгоритм дій для вступу на здобуття ступеня вищої освіти магістра

24 May 2017 | 10:10

Алгоритм дій
для вступу до Інституту кримінально-виконавчої служби
на здобуття ступеня вищої освіти магістра
за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році

1. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» обов’язковим є подання до Приймальної комісії результатів єдиного фахового вступного випробування (далі – ЄФВВ), за винятком:

- вступників, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

- вступників, які звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року.

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить три блоки тестових завдань:

перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення;

другий блок – тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право;

третій блок – тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова).

2. Для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні вступник подає заяву та документи до Інституту кримінально-виконавчої служби (м. Київ, вул. Колекторна,4) у такі строки:

- з 12 по 17 липня 2017 року – особи, які вступають на основі ступенів бакалавра, магістра або рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 18-19 липня 2017 року такі особи проходять додаткове вступне випробування в Національній академії внутрішніх справ з «Основ правознавства» та за умови успішного його проходження з 20 по 25 липня 2017 року триває їх реєстрація для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні;

- з 12 по 25 липня 2017 року – особи, які вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого за юридичною спеціальністю.

3. Приймальна комісія, під час подачі заяви та документів, реєструє вступника для проходження єдиного фахового вступного випробування та видає йому екзаменаційний листок.

Для реєстрації вступник до Інституту кримінально-виконавчої служби при собі повинен мати наступні документи та їх копії:

- документ, що посвідчує особу та громадянство;

- облікову картку платника податків (ідентифікаційний номер);

- документ державного зразка про раніше здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;

- згода на обробку персональних даних;

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см – для цивільних осіб; одна кольорова фотокартка розміром 3х4 см – для працівників поліції та інших підрозділів МВС.

Увага!
Інформацію про іноземну мову,
з якої особа бажає виконувати блок Іноземна мова (англійська мова, або німецька мова, або французька мова), а також населений пункт, у якому вступник бажає скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ може проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області) вступник надає під час реєстрації.

4. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом указаним у ньому.

5. 03 серпня 2017 року вступникові необхідно прибути до пункту тестування з екзаменаційним листком і документом, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку) та пройти єдине фахове вступне випробування.

Допуск вступника до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку єдиного фахового вступного випробування (початок процедури о 10 год.00 хв.).

6. Офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» 15 серпня 2017 року.

Із додатковою інформацією, корисною для вступників у 2017 році, можна ознайомитись на веб-сайті Національної академії внутрішніх справ.

Додаткову інформацію щодо вступу до Інституту кримінально-виконавчої служби можна отримати за телефонами:

(067) 899-33-37
(067) 727-46-05
(063) 982-77-61

  •