Діяльність юридичної клініки

16 September 2015 | 11:11

Основні організаційні риси пенітенціарної юридичної клініки:

  • • діє у виші пенітенціарної системи;
  • • надає студентам-пенітенціаристам додаткової практичної підготовки до юридичної професії у пенітенціарній службі та формує їх людиноцентричні світоглядні погляди, необхідні при перебудові системи виконання покарань відповідно до публічно-сервісної концепції діяльності;
  • • здійснює це шляхом виконання спеціально підібраних форм практичної діяльності юриста-пенітенціариста.

Характеризуючи правопросвітню роботу пенітенціарної юридичної клініки, слід відзначити надзвичайну актуальність проведення правопросвітніх занять типу "Практичне право" для неповнолітніх осіб, які перебувають у конфлікті з законом. Розробка спеціальних правопросвітніх комплексів щодо прав людини й пенітенціарної спеціалізації може принести користь у правовому вихованні, ресоціалізації та профілактиці правопорушень осіб, які відбувають кримінальні покарання або складають "групу ризику".

В якості Центру юридичної клінічної освіти відбувається діяльність юридичної клініки у тісній співпраці з Асоціацією юридичних клінік України за напрямами:

  • • наукова аналітика і розробка пропозицій до вдосконалення законодавства і юридичної практики;
  • • навчально-тренінгова робота для НГО та інших юридичних клінік, правоохоронних і правозахисних органів;
  • • підготовка до друку правничих видань (у доробку колективу юридичної клініки понад 15 підручників і навчальних посібників загальним тиражем понад 9 тисяч примірників).

Особливі умови організації правової допомоги пенітенціарної юридичної клініки:

  • • інформування про свої послуги (через відомчу пресу, через персонал системи виконання покарань, через спеціальні інтернет-ресурси);
  • • організація взаємодії з підрозділами Державної пенітенціарної служби України, з апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та іншими інституціями національного превентивного механізму, з органами юстиції, з недержавними організаціями пенітенціарного спрямування);

• здійснення правової допомоги передусім посередництвом листування, не виключаючи можливостей особистого контакту із засудженими та особами, які діють у їх інтересах.


  •  
  •