Єдиний реєстр боржників, як окрема складова Автоматизованої системи виконавчих проваджень

21 February 2019 | 10:10

Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Відмінність Автоматизованої системи виконавчих проваджень та Єдиного реєстру боржників:

- Єдиний реєстр боржників є складовою Автоматизованої системи виконавчих проваджень, відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Кожен може перевірити наявність/відсутність інформації в Реєстрі про себе чи інших осіб;

Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;

- автоматизована система виконавчого провадження (далі - Система) - комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу. Доступ до Автоматизованої системи виконавчих проваджень мають співробітники органів державної виконавчої служби, приватні виконавці.  З метою забезпечення доступу до інформації Системи сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття виконавчого провадження роз'яснюється таке право, вказуються адреса відповідного веб-сайту в мережі Інтернет, а також ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання. Таким чином, особа може переглядати інформацію про конкретне виконавче провадження, стороною якого вона виступає, в тому числі з можливістю формування сторонами виконавчого провадження узагальненої інформації про рішення (виконавчі дії), прийняті (вчинені) виконавцем, із зазначенням дати їх прийняття (вчинення) та з можливістю роздрукування такої інформації.

З якого моменту інформація про особу включається до Єдиного реєстру боржників?

 1. За загальним правилом, відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.
 2. Відомості про боржника за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника, тобто коли вже наявний факт ухилення від виконання рішення.
 3. При виконанні рішень про стягнення аліментів, відомості до Єдиного реєстру боржників включаються у разі якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці. (інформація відображається у Реєстрі одночасно з винесенням виконавцем відповідного повідомлення у Автоматизованій системі виконавчих проваджень)
 4. При виконанні рішень про стягнення періодичних платежів, відомості до Єдиного реєстру боржників включаються у разі якщо заборгованість перевищує суму відповідних платежів за три місяці
 5. У разі відновлення виконавчого провадження

До Єдиного реєстру боржників не включаються відомості:

-щодо боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування;

- боржників за рішеннями немайнового характеру;

- щодо боржників за рішеннями про стягнення аліментів та періодичних платежів, якщо заборгованість не перевищує суму відповідних платежів за три місяці;

- щодо боржників за рішеннями про побачення з дитиною, якщо відсутній факт невиконання рішення боржником добровільно;

- інформація щодо виконавчих проваджень, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в Системі до впровадження Єдиного реєстру боржників (крім рішень про стягнення аліментів).

Реєстрація боржника в Єдиному реєстрі боржників не звільняє його від виконання рішення.

Метою функціонування Єдиного реєстру боржників є забезпечення реального виконання рішення, уникнення випадків відчуження майна боржниками.

Обов’язок державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, інших суб’єктів у разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що належить боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників повідомляти про це орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.

Обов’язок банків у разі відкриття рахунку на ім’я фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників, у тому числі через відокремлені підрозділи банку, або закриття рахунку такою особою зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Єдиний реєстр боржників виступає для боржників своєрідною «дошкою ганьби», адже знаходиться у вільному доступі.

Крім того,  з вищезазначеного обов’язку органів та осіб, що здійснюють дії з державної реєстрації майна випливає положення ч. 4 ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження», а саме: укладення правочину щодо майна боржника, який призвів до неможливості задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого майна, є підставою для визнання такого правочину недійсним.

Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;

2) найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

3) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

4) номер виконавчого провадження;

5) категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням виконавцем постанови:

 • про закінчення виконавчого провадження згідно на підставі ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження»;
 • про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження»: за заявою стягувача; у разі якщо стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання рішення, за відсутності іншого майна, на яке можливо звернути стягнення; запровадження тимчасової адміністрації банку-боржника, крім рішень немайнового характеру
 • про скасування заходів примусового виконання за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.
 • у разі скасування постанови про відкриття виконавчого провадження

Постанова про закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, виноситься в день настання відповідних обставин або в день, коли виконавцю стало відомо про такі обставини.

 •  
 •