Факультет заочного навчання та післядипломної освіти

14 September 2018 | 12:12

Основні напрями діяльності факультету:

– підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за напрямом підготовки «Правознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Приймаються працівники органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України, віком до 35 років; термін навчання – 1 рік.

– підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки «Правознавство» на базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Приймаються працівники органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України, віком до 35 років; термін навчання – 2 роки 6 місяців.

– складання щорічного графіку навчального процесу, розкладів занять, заліково-екзаменаційних сесій з урахуванням обсягу аудиторних годин, які плануються слухачам заочної форми навчання на навчально-екзаменаційних сесіях, визначається Законом України “Про відпустки” та складністю дисципліни.

– здійснення поточного контролю за проведенням навчальних занять, дотриманням службової дисципліни наукового-педагогічним складом та слухачами.

– дотримання назв та обсягів нормативних навчальних дисциплін відповідно до державного стандарту вищої освіти (навчального плану, затвердженого ректором Академії) з відповідного напряму підготовки (спеціальності) є обов’язковим при організації навчального процесу зі слухачами заочної форми навчання.

– підведення підсумків та аналіз підсумків екзаменаційних сесій.

– випуск слухачів заочної форми навчання, які виконали всі вимоги робочого навчального плану, склали державні екзамени.

КОЗУБ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: заступник декана факультету заочного навчання та післядипломної освіти

ЛЕВЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада: викладач-методист факультету заочного навчання та післядипломної освіти
 

 

  •  
  •