Форми і напрями роботи

16 September 2015 | 11:11

Особливими напрямами роботи пенітенціарної юридичної клініки є:

1. Надання правової допомоги у справах, що складають зміст роботи юриста-пенітенціариста (справи кримінального права та процесу та, передусім, кримінально-виконавчого права), причому важливим складником цієї консультативної роботи є робота з засудженими та їх родичами;

2. Робота із так званими стратегічними справами. Цими справами для пенітенціарної юридичної клініки є будь-які справи щодо прав засуджених, які викликали суспільний резонанс. Особливою категорією таких справ можуть стати провадження щодо скарг проти України у європейському суді з прав людини у справах, дотичних до пенітенціарної системи. За останньою категорією справ можливо передбачити також особливі форми роботи юридичної клініки у їх розгляді.

3. Розробка і проведення правопросвітніх занять для неповнолітніх, зокрема тих, які відбувають кримінальні покарання.

4. Серед інших особливих форм роботи пенітенціарної юридичної клініки можна запровадити проведення фестивалів художніх і документальних фільмів, дебатних турнірів та конкурсів творів есе про пенітенціарну систему і права засуджених.

Спеціалізації з консультування:

  • • юридичне консультування усім верствам населення (надання юридичних консультацій, складання процесуальних та інших документів);
  • • надання правової допомоги засудженим;
  • • надання правової допомоги у кримінально-правовому і кримінально-виконавчому напрямах;
  • • надання правової допомоги у сфері медичного права;
  • • юридична допомога жертвам сімейного насильства;
  • • консультування у справах проти ксенофобії.

Представництво інтересів громадян у судах здійснюється у виняткових випадках.

 

  •  
  •