Група правового забезпечення та претензійної роботи

08 October 2015 | 07:07

Завдання групи правового забезпечення та претензійної роботи Інституту кримінально-виконавчої служби:

1.  Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативних актів персоналом Інституту кримінально-виконавчої служби під час виконання покладених на нього завдань у забезпеченні реалізації державної політики у відповідній сфері.

2.  Участь в організації взаємодії з структурними підрозділами Національної Академії внутрішніх справ України з метою забезпечення навчального процесу щодо підготовки кадрів для ДПтС України і вирішення матеріально-технічного, побутового та інших видів забезпечення Інституту що регулюються окремими угодами між сторонами.

3.  Забезпечення дотримання законності в діяльності персоналу Інституту.

4. Здійснення перевірки, аналізу та юридичної експертизи на відповідність чинному законодавству України проектів договорів, наказів, розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис начальнику Інституту, їх візування за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів, співробітники яких, готували проекти означених документів.

5. Організація роботи, пов'язаної з укладанням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Інституту кримінально-виконавчої служби, а також погодження проектів цих договорів.

6.  Ведення обліку договорів, забезпечення підтримання їх у контрольному стані.

7. Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням. Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Інституту в судах та інших органах і установах.

 

  •  
  •