Група з охорони праці

11 October 2015 | 17:05

Група з охорони праці є структурним підрозділом Інституту кримінально-виконавчої служби, який призначений для організації забезпечення структурних підрозділів   нормативно-правовими   актами   та актами  з  охорони  праці,  що   діють   в   межах   Інституту.

Структурний підрозділ здійснює контроль за:

- виконанням заходів,  передбачених  програмами,  планами  щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

-  своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці,  всіх видів інструктажу з охорони праці;

- відповідно    до    законодавства забезпеченням певних працівників Інституту мийними та знешкоджувальними засобами;

- санітарно-гігієнічними і     санітарно-побутовими     умовами працівників Інституту згідно з нормативно-правовими актами;

- організацією  робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Основними функціями групи з охорони праці є:

- організація     проведення    профілактичних    заходів, спрямованих  на  усунення  шкідливих  і   небезпечних   факторів,    запобігання   нещасним   випадкам   під час виконання службових обов’язків, професійним захворюванням та  іншим  випадкам  загрози  життю  або здоров'ю працівників Інституту;

- контроль за дотриманням працівниками  Інституту вимог  законів  та
інших нормативно-правових актів з охорони праці,  розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах Інституту кримінально-виконавчої служби;

- інформування    та    надання   роз'яснень   працівникам Інституту з питань охорони праці;

- опрацювання ефективної системи управління охороною  праці  в Інституті   та   сприяння   удосконаленню діяльності  у  цьому  напрямку  кожного  структурного підрозділу і кожного  працівника;

- вивчення   та   сприяння   впровадженню   досягнень науки і техніки,  прогресивних і  безпечних  технологій, сучасних   засобів   колективного   та   індивідуального   захисту працівників Інституту.

  •  
  •