Кафедра гуманітарних дисциплін

14 September 2018 | 12:12

Основні завдання діяльності кафедри:

1. Планомірне впровадження в технологію навчального процесу модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог, наполеглива праця над практичним приєднанням до Болонського процесу, удосконалення якості підготовки курсантів гуманітарних дисциплін в професійному аспекті.

2. Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій.

3. Забезпечення тісного зв’язку освітнього процесу з практикою шляхом залучення здобувачів вищої освіти на заняттях з дисциплін кафедри, включення до планів практичних занять проблемних завдань.

4. Створення навчально-методичної бази для самостійної роботи з дисциплін, які викладаються для здобувачів вищої освіти.

5. Розробка тестових завдань з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою.

6. Проведення науково-дослідної та науково-педагогічної роботи за індивідуальними планами.

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри:

1. Іноземна мова (англійська)
2. Риторика
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності
4. Інформаційне забезпечення професійної діяльності
5. Інформаційні технології у правозастосовній діяльності
6. Методика викладання у вищій школі
7. Методика наукової діяльності
8. Педагогіка та психологія вищої школи
9. Методика та організація наукових досліджень

 

Навчально-методичні матеріали

 
  •  
  •