Кафедра психологічних дисциплін

14 September 2018 | 12:12

Кафедра психологічних дисциплін
Інституту кримінально-виконавчої служби

Кафедра психологічних дисциплін – базовий структурний підрозділ Інституту кримінально-виконавчої служби. Основою професійної діяльності кафедри є навчальна, наукова, методична та виховна робота, організована у процесі викладання комплексу навчальних дисциплін, передбачених програмою та навчальними планами підготовки відповідних спеціалістів.

Головне завдання кафедри полягає в підготовці професійно-компетентних фахівців для органів та установ виконання покарань. Кредо кафедри – «Все, що Ви даєте, Ви отримуєте назад».

Кафедра свою діяльність розпочала з 12 липня 2012 року. За період існування кафедру очолювали: кандидат психологічних наук, доцент Кушнірова Т.В. (2012-2013), доктор педагогічних наук, професор Сова М.О. (2014-2017), кандидат психологічних наук, доцент Карпілянський Д.А. (2017). Нині кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Бойко-Бузиль Юлія Юріївна.

На кафедрі діє науковий психологічний гурток у рамках якого здійснюється наукова та дослідна діяльність курсантів та функціонує Психологічна клініка Інституту, члени якої надають кваліфіковану практичну психологічну допомогу.

 Адреса електронної пошти: k_ppp@ukr.net

 Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри:

1. Актуальні проблеми кримінальної психології

2. Актуальні проблеми правової психології

3. Актуальні проблеми психології слідчої діяльності

4. Актуальні проблеми психології судової діяльності

5. Актуальні психологічні проблеми профілактичної діяльності

6. Вікова психологія

7. Диференційна психологія

8. Етнопсихологія

9. Інженерна психологія

10. Клінічна психологія

11. Комунікативна компетентність працівника КВС України

12. Методика викладання психології

13. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психологї

14. Методика психологічного консультування та психокорекція

15. Навчальна практика

16. Основи психологічного консультування

17. Основи психологічної практики (практична психологія)

18. Основи психотерапії

19. Патопсихологія

20. Педагогічна психологія

21. Пенітенціарна педагогіка

22. Пенітенціарна психологія та педагогіка

23. Практична психологія в організаціях та на виробництві

24. Професійна деформація працівників ДКВС та її профілактика

25. Професійно-психологічна підтримка

26. Профілактика психічних розладів працівників ДКВС

27. Психодіагностика

28. Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

29. Психологічний супровід професійної діяльності в організаціях та на виробництві

30. Психологія девіантної поведінки

31. Психологія менеджменту в організаціях та установах виконання покарань

32. Психологія управління

33. Психологія організацій

34. Психологія праці

35. Психологія творчості

36. Стажування

37. Сучасні теорії особистості

38. Теоретико-методологічні проблеми юридичної психології

39. Філософські проблеми психології

40. Юридична психологія

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

БОЙКО-БУЗИЛЬ ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

Посада: завідувач кафедри

кандидат психологічних наук, доцент

Освіта: у 2005 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія» та отримала кваліфікацію магістра психології, викладача психології, психолога. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на тему: «Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності» В 2010 році отримала диплом доктора філософії (додаток до диплому кандидата наук). В 2012 році отримала вчення звання доцента.

Сертифікати: Рефлексивно-діагностичні розстановки (2004). Психодрама з великими фігурами (2005). Школа педагогічної майстерності (2008). Психосоматика: стани, переживання, управління (2017).  

Науково-педагогічних стаж: 12 років

Практичний досвід: з 2004 року по т/ч – практика психологічного консультування з індивідуально-особистісних питань, дитячо-батьківських та сімейних проблем.

Коло наукових інтересів: психологія особистості, психологія професійної діяльності.

Перелік основних наукових праць: показати

Навчально-методичні матеріали

  •  
  •