Міжнародне наукове співробітництво

07 February 2012 | 12:12

Інститут кримінально-виконавчої служби активно розвиває міжнародні відносини в рамках двосторонніх, багатосторонніх угод і довгострокових міжнародних наукових проектів.

Налагоджено співробітництво та укладено міжнародні договори з партнерами із  Польщі, Республіки Казахстан, Вірменії.

Метою даних угод є організація та співробітництво для забезпечення якісного рівня підготовки профільних кадрів, які здатні на високому професійному рівні виконувати завдання державної правової політики у сфері пенітенціарної служби України та зарубіжних держав. Проведення наукових досліджень, обмін конкретними розробленнями та досвідом відповідно до чинного законодавства держав контрагентів тощо.

Головними напрямами співробітництва визначено:

– об’єднання зусиль провідних учених та спеціалістів для створення найбільш ефективної системи підготовки висококваліфікованих кадрів для кримінально-виконавчих систем держав-учасників угоди;
– реалізація спільних науково-дослідних проектів та розроблень актуальних проблем юриспруденції для потреб органів державної влади, упровадження отриманих результатів до практичної діяльності;
– проведення спільних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та інших наукових заходів, підготовка наукових публікацій тощо.

Інститут кримінально-виконавчої служби активно розвиває відносити в рамках угод, договорів про співробітництво з вищими навчальними закладами України, державними та громадськими організаціями.

Так, у 2014 році укладено договір про співробітництво з Київським регіональним центром Національної академії правових наук України. Основними формами співробітництва є:

– обмін досвідом наукової та практичної діяльності, методичними та іншими матеріалами;
– участь у підготовці та розробленні  навчально-методичних матеріалів для потреби педагогічних працівників різних профілів;
– проведення спільних експериментальних досліджень, тестувань та ін.;
– організація та проведення спільних семінарів, круглих столів, написання наукових статей у співавторстві та інших заходів.
 

Основними партнерами Інституту є:

Польща
 
– Державна Вища Школа імені папи Римського Іонна Павла ІІ, м. БялаПодляска.
– Інститут педагогічних наук Опольського університету, м. Ополе
 
Республіка Казахстан
– Костанайська академія МВС Республіки Казахстан, м. Костанай.
Вірменія
- Юридичний інститут Міністерства юстиції Республіки Вірменії, м. Єреван
 
Україна
– Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
  •  
  •