Науково-дослідний центр з питань діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України

21 May 2018 | 10:10

Основні завдання діяльності підрозділу:

-  дослідження проблемних питань змісту, засобів і методів підготовки персоналу для кримінально-виконавчої служби;
-  науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних науково-педагогічних  та інформаційних технологій у навчально-виховний процес відомчих навчальних закладів ДКВС України;
-  здійснення моніторингу законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також практики їх застосування;
-  розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;
-  проведення експертизи чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також їх проектів;
-  аналіз, узагальнення, апробація та поширення передового досвіду освітньої діяльності у відомчих навчальних закладах ДКВС України;
-  забезпечення зв’язку науково-дослідної діяльності відомчих вищих навчальних закладів з пріоритетними напрямами наукових досліджень і розробок на потребу практичної діяльності персоналу ДКВС України;
-  проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з договірної тематики, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність;
-  надання науково-практичної допомоги, у тому числі у формі консультацій практичним підрозділам ДКВС України з питань нормативно-правового забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів ДКВС України;
-  проведення наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;
-  узагальнення та координація наукових досліджень між Центром та іншими структурними підрозділами Інституту з питань нормативно-правового забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів ДКВС України;
-  науково-методичне забезпечення редакційно-видавничої діяльності ІКВС.

ЛАЗАРЕНКО ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Посада: заступник начальника науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України

кандидат юридичних наук, доцент

Музика Анатолій Ананійович

Посада: головний науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України

Полковник міліції у відставці. Радник митної служби першого рангу. Державний службовець третього рангу. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1971–1977 рр.), тепер – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В 1983 р. закінчив ад’юнктуру Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського (нині – Національна академія внутрішніх справ).

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Принудительное лечение как уголовно-правовая мера борьбы с наркоманией (по материалам Украинской ССР)», а в 1998 р. – докторську дисертацію на тему «Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)». Вчене звання професора присвоєно у 2002 р.

17 березня 2017 року обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Коло наукових інтересів. У межах наукового напряму «кримінально-правова охорона прав і свобод людини» досліджує широкий спектр актуальних проблем: проблеми української кримінально-правової політики, кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотичними засобами, а також інститути і теоретичні проблеми кримінального права (зокрема, примусове лікування, покарання, предмет злочину, причинний зв’язок у кримінальному праві, амністія та помилування).

Перелік основних наукових праць. понад 300 наукових публікацій, серед них 12 монографій, підручники, навчальні посібники, коментарі законодавства, енциклопедичні видання. Основні праці (зокрема, у співавторстві): «Уголовно-правовая борьба с наркоманией» (1988); «Примусові заходи медичного і виховного характеру» (1997); «Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів» (1998); «Кримінальне право: Загальна частина. Підручник» (п’ять видань: 2002–2009); «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (дев’ять видань: 2001–2012); «Законодавство України про відповідальність за “комп’ютерні” злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення» (2005); «Амністія та помилування в Україні» (2007); «Причинная связь: уголовно-правовой очерк» (2009); «Предмет злочину: теоретичні основи пізнання» (2011); «Покарання та його застосування за злочини протии здоров’я населення»  (2012); «Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовое исследование» (2015).

СОКАЛЬСЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України

кандидат юридичних наук, доцент

підполковник внутрішньої служби

Стаж роботи: понад 20 років

Коло наукових інтересів: литуаністичні студії, історія судочинства та виконання покарань, становлення пенітенціарних систем, юридична біографістика

Перелік основних наукових праць: переглянути

ЧИЧУГА МАРИНА МИХАЙЛІВНА

Посада: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України

Стаж роботи в ДКВС України: 5 років

Науково-педагогічний стаж: 3 роки

Наукові інтереси полягають в дослідженні та профілактиці деструктивних психічних станів начальників відділень СПС УВП України.

 

Перелік основних наукових праць: показати

 

КРІПАК АННА АНДРІЇВНА

Посада: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України

підполковник внутрішньої служби

 

КУПРІЄНКО ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Посада: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України

 

КОЛОДЯЖНИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Посада: молодший науковий співробітник

ОЛІЙНИК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: молодший науковий співробітник

капітан внутрішньої служби

САМОСЬОНОК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА

Посада: молодший науковий співробітник

старший лейтенант внутрішньої служби

Email: ndcentr@gmail.com

Адреса: м.Київ, вул. Колекторна, 4.

  •  
  •