Науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ ДПтС України

15 January 2016 | 13:01

Основні завдання діяльності підрозділу:

-  дослідження проблемних питань змісту, засобів і методів підготовки персоналу для кримінально-виконавчої служби;

-  науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних науково-педагогічних  та інформаційних технологій у навчально-виховний процес відомчих навчальних закладів ДПтС;

-  здійснення моніторингу законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також практики їх застосування;

-  розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;

-  проведення експертизи чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також їх проектів;

-  аналіз, узагальнення, апробація та поширення передового досвіду освітньої діяльності у відомчих навчальних закладах ДПтС;

-  забезпечення зв’язку науково-дослідної діяльності відомчих вищих навчальних закладів з пріоритетними напрямами наукових досліджень і розробок на потребу практичної діяльності персоналу ДПтС;

-  проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з договірної тематики, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність;

-  надання науково-практичної допомоги, у тому числі у формі консультацій практичним підрозділам ДКВС України з питань нормативно-правового забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів ДПтС України;

-  проведення наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання.

-  узагальнення та координація наукових досліджень між Центром та іншими структурними підрозділами Інституту з питань нормативно-правового забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів ДПтС України;

-  науково-методичне забезпечення редакційно-видавничої діяльності ІКВС.

Калашник Надія Сергіївна

Посада: начальник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДПтС України

доктор наук з державного управління, доцент

майор внутрішньої служби

Освіта – вища юридична та педагогічна, 2003 року закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 2014 року – на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба.

Значний досвід роботи в кримінально-виконавчій системі (з 2003 року по 2015 рік працювала в установах і управлінні ДПтС України в Запорізькій області) та навчальних закладах (з 2007 року працювала за сумісництвом на кафедрі соціальної філософії та управління Запорізького національного університету).

Участь в міжнародних проектах і робота закордоном. Національний тренер, експерт чотирьох міжнародних програм з професійної підготовки персоналу Державної пенітенціарної служби України. З 2008 року працювала по програмах підготовки персоналу та реформування процесів виконання покарань у Нідерландах, Польщі, Словаччині, Норвегії, Китайській Народній Республіці тощо.

Коло наукових інтересів – реформування кримінально-виконавчої системи, міжнародний досвід пенітенціарної діяльності, державне управління у сфері виконання покарань, альтернативні ув’язненню види покарань, пробація, медіація, професійна підготовка пенітенціарного персоналу, безперервне професійне навчання дорослих, взаємодія пенітенціарного персоналу та засуджених. 

Основні напрями роботи: - показати

Перелік основних наукових праць: - показати 

ЛАЗАРЕНКО ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Посада: заступник начальника науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДПтС України

кандидат юридичних наук, доцент

Музика Анатолій Ананійович

Посада: головний науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДПтС України

Полковник міліції у відставці. Радник митної служби першого рангу. Державний службовець третього рангу. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1971–1977 рр.), тепер – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В 1983 р. закінчив ад’юнктуру Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського (нині – Національна академія внутрішніх справ).

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Принудительное лечение как уголовно-правовая мера борьбы с наркоманией (по материалам Украинской ССР)», а в 1998 р. – докторську дисертацію на тему «Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)». Вчене звання професора присвоєно у 2002 р.

17 березня 2017 року обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Коло наукових інтересів. У межах наукового напряму «кримінально-правова охорона прав і свобод людини» досліджує широкий спектр актуальних проблем: проблеми української кримінально-правової політики, кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотичними засобами, а також інститути і теоретичні проблеми кримінального права (зокрема, примусове лікування, покарання, предмет злочину, причинний зв’язок у кримінальному праві, амністія та помилування).

Перелік основних наукових праць. понад 300 наукових публікацій, серед них 12 монографій, підручники, навчальні посібники, коментарі законодавства, енциклопедичні видання. Основні праці (зокрема, у співавторстві): «Уголовно-правовая борьба с наркоманией» (1988); «Примусові заходи медичного і виховного характеру» (1997); «Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів» (1998); «Кримінальне право: Загальна частина. Підручник» (п’ять видань: 2002–2009); «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (дев’ять видань: 2001–2012); «Законодавство України про відповідальність за “комп’ютерні” злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення» (2005); «Амністія та помилування в Україні» (2007); «Причинная связь: уголовно-правовой очерк» (2009); «Предмет злочину: теоретичні основи пізнання» (2011); «Покарання та його застосування за злочини протии здоров’я населення»  (2012); «Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовое исследование» (2015).

Конопацька Ольга Миколаївна

Посада: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів і установ ДПтС України

підполковник внутрішньої служби

Освіта вища (педагогічна та юридична). 1996 року закінчила Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2000 року – Національну академію внутрішніх справ України.

Має досвід роботи в навчальних закладах та  видавничій діяльності.

Коло наукових інтересів: процес виправлення неповнолітніх засуджених.

Основні напрями роботи: - показати

Перелік основних наукових праць: - показати   

 

КРІПАК АННА АНДРІЇВНА

Посада: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів і установ ДПтС України

підполковник внутрішньої служби

ШКАРУПА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Посада: старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів і установ ДПтС України

кандидат юридичних наук

майор внутрішньої служби

Email: ndcentr@gmail.com

Адреса: м.Київ, вул. Колекторна, 4.

  •