Порядок виконання рішень про встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні

21 February 2019 | 10:10

03.07.2018 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», який набрав чинності 28.08.2018.

З метою забезпечення дотримання державними виконавцями вимог законодавства при виконанні рішень про встановлення побачення з дитиною, рішень про усунення перешкод у побаченні з дитиною внесено наступні зміни у законодавстві.

Закон України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) доповнено новою статтею 641 , якою встановлюється порядок виконання рішень про встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні.

Крім того відповідні зміни внесено до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 02.04.2012 № 512/5 в редакції наказу Міністерства юстиції від 02.08.2018 № 2522/5 (пункти 5-11 Розділу IX).

Стягувачі за виконавчими документами про встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною звільняються від сплати авансового внеску.

Виконання рішення про встановлення побачення з дитиною полягає у забезпеченні боржником побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рішенням.

У постанові про відкриття виконавчого провадження державний виконавець зазначає про необхідність виконання боржником рішення шляхом забезпечення побачень стягувача з дитиною в порядку визначеному рішенням.

В подальшому здійснюється перевірка виконання боржником цього рішення у час та місці побачення, визначених рішенням, а у разі якщо вони рішенням не визначені, то перевірка здійснюється у час та місці побачення, визначених державним виконавцем.

Якщо рішенням про встановлення побачення з дитиною не визначено час та (або) місце побачення стягувача з дитиною, державний виконавець викликає сторони виконавчого провадження з метою визначення часу та (або) місця такого побачення шляхом надіслання викликів одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження.

Сторона виконавчого провадження у разі неможливості з’явитися на призначений час письмово повідомляє про це державного виконавця шляхом подання заяви (клопотання), в якій (якому) зазначає про зручні для неї час та (або) місце проведення побачення стягувача з дитиною.

Необхідно зазначити, що при визначені часу та місця побачення з дитиною державний виконавець повинен враховувати позицію сторін виконавчого провадження та інтереси дитини.

У разі якщо сторона виконавчого провадження не з’явилася у визначений у виклику час до державного виконавця та письмово не повідомила державного виконавця про зручний для неї час та місце проведення побачення з дитиною, то державний виконавець може визначити час та місце такого побачення без врахування позиції відповідної сторони виконавчого провадження.   

При виконанні рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною державний виконавець за потреби залучає органи опіки та піклування.

У разі невиконання без поважних причин боржником рішення державний виконавець складає акт та виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі, визначеному частиною першою статті 75 Закону. У постанові зазначаються вимога виконувати рішення та попередження про кримінальну відповідальність.

Особливості виконання рішень зазначеної категорії полягають також в тому, що у разі повторного невиконання без поважних причин боржником рішення державний виконавець окрім заходів, передбачених Законом (штрафні санкції та надіслання до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення) також застосовує до боржника додаткові заходи примусового характеру. 

А саме: державний виконавець звертається з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби, виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами.

При цьому, при винесенні постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами державний виконавець повинен враховувати, що встановлення такого обмеження не може бути застосовано в разі: якщо не позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування; використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, ІІ групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю; проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції; розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.

Відомості про боржника за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника (абзац 2 частини п’ятої статті 9 Закону).

Якщо рішення боржником виконано, виконавець складає акт та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Водночас, якщо після закінчення виконавчого провадження з виконання рішення про встановлення побачення з дитиною боржник у подальшому перешкоджає виконанню, стягувач має право звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. В такому випадку державний виконавець повинен відновити виконавче провадження у встановленому порядку та здійснити заходи, передбачені статтею 641 Закону.

У разі відновлення виконавчого провадження за рішенням про встановлення побачення з дитиною, відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника.

  •  
  •