Порядок виплати стягнутих грошових сум

07 December 2018 | 11:11

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. примусовим виконанням рішення розуміють сукупність дій визначених у Законі України «Про виконавче провадження» органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Стягувач повинен подати оригінал виконавчого документу щодо стягнення боргу разом із заявою про прийняття до примусового виконання за місцем проживання, роботи або місця знаходження рухомого чи нерухомого майна боржника. Після проведення державним виконавцем виконавчих дій, боржником сплачуються грошові кошти згідно виконавчого документу на депозитний рахунок відділу державної виконавчої служби.

Для того щоб кошти були зараховані боржнику, органи Державної виконавчої служби відкривають депозитні рахунки в органах Державної казначейської служби у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках. Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

Списання та перерахування коштів з таких рахунків здійснюються тільки в безготівковій формі на підставі платіжних доручень.

Для того щоб гроші були перераховані, стягував повинен подати письмову заяву, щоб на зазначений стягувачем рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.

Стягувачу – юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем рахунки. допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 51 цього Закону).

Якщо стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, такі суми зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за умови повідомлення виконавцем стягувача про наявність стягнутих на його користь грошових сум.

У разі надходження суми, яка не задовольняє вимог усіх стягувачів, а також за необхідності відрахування виконавчого збору, витрат на організацію та проведення виконавчих дій державний виконавець складає розрахунок про розподіл грошових коштів стягнутих з боржника.

  •  
  •