Права і обов’язки сторін виконавчого провадження

07 December 2018 | 11:11

Права та обов’язки сторін виконавчого провадження регламентуються статтею 12 ЗУ «Про виконавче провадження». Відповідно до вимог ст. 57 Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Сторони виконавчого провадження, якими відповідно до вимог ст. 8 ЗУ «Про виконавче провадження» є стягувач та боржник, є головним учасниками виконавчого провадження. Це обумовлено тим, що вони мають юридичну та матеріальну зацікавленість реалізувати свої інтереси у виконавчому провадженні.

Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про виконавче провадження» сторони, які беруть участь у виконавчому провадженні, мають сумлінно користуватись усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та у повному обсязі вчинення виконавчих дій.

Обов’язки боржника

Боржник зобов’язаний:

  • утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення;
  • допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій;
  • за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п’яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України;
  • повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини;
  • своєчасно з’являтися на вимогу виконавця;
  • надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Сторони у процесі виконання рішення відповідно до процесуального законодавства мають право укласти мирову угоду, що затверджується (визнається) судом, який видав виконавчий документ.

Інші учасники виконавчого провадження мають право надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Сторони зобов’язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - також про зміну місця роботи.

  •  
  •