Про державну реєстрацію припинення структурного утворення політичної партії, що не має юридичного статусу

20 February 2019 | 09:09

Політична партія — це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних та інших інтересів визначається і гарантується статтею 36 Конституції України.

Порядок створення, діяльності та припинення політичних партій в Україні регулюється Законом України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року N 2365-III (далі – Закон).

Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.

Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах  Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

Після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.

На сьогодні законом передбачено, що державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії здійснюється за рішенням уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішенням відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії. Очевидно, що на увазі мається два способи припинення: добровільне (тобто за рішенням уповноважених органів партії) та примусове.

На практиці непорозуміння викликає визначення поняття рішення про саморозпуск структурного утворення партії, яке подекуди розглядається як таке, що має бути ухвалене саме органами управління структурного утворення, а не всієї партії. В той же час статут політичної партії може взагалі не передбачати можливості прийняття рішення про припинення структурного утворення його органами управління (загальними зборами, конференцією, радою тощо). Непоодинокі також випадки, коли необхідність припинення структурного утворення партії викликана відсутністю діяльності партійної організації на місці знаходження, втратою зв'язку з членами партії тощо, що взагалі унеможливлює проведення загальних зборів цього структурного утворення.

Отже, відповідно до частини 6 статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.

Адміністративний збір за державну реєстрацію припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації не сплачується.

Головний спеціаліст відділу державної Реєстрації
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації Головного Територіального управління юстиції у місті Києві – державний реєстратор Агафонова Оксана Сергіївна

  •  
  •