Про державну реєстрацію змін до відомостей про громадські об’єднання

04 March 2019 | 10:10

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

При підготовці документів для державної реєстрації змін до відомостей про громадські об’єднання слід керуватися, в першу чергу, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Законом України«Про громадські об'єднання».

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про громадські об'єднання, які здійснюють свою діяльність зі статусом юридичної особи визначений частиною 4 статті 17Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Згідно вищезазначеної норми закону для державної реєстрації змін до відомостей про громадські об'єднаннязі статусом юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ви маєте підготувати наступний пакет документів:

- заявуформа  № 3 затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції Наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5)  про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

  - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

   - реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання;

  - відомості про керівні органи громадського формування, які мають містити  (ім’я, дату народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посаду, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

 - документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

- установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Звертаємо увагу, що у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні члена керівного органу (крім керівника) така особа подає копію заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.

Відповідно до частини 2 статті19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються:

- заява форма № 20 затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року № 3268/5про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Також, для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадського об’єднання з відміткою про її прийняття.

Адміністративний збір за внесення змін до відомостей про громадські об'єднання зі статусом юридичної особи сплачується у розмірі, відповідно доабз. 7 ч. 1 ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» - 0,1 прожиткового мінімуму, а саме: на період 2019 року – 190 гривень.

Також, Постановою Кабінету Міністрів України «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки» від 25 грудня 2015 року № 1133 установлений розмір плати за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки, а саме:

  • у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію  протягом двох робочих днів - 380 гривень одна квитанція та 190 гривень;

  • у п’ятикратному розмірі протягом 24-х годин – 950 гривень одна квитанція та 190 гривень.

Потрібно не забувати про строки подачі документів для державної реєстрації змін до відомостей про громадські об’єднання.Відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону України «Про громадські об'єднання», громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

З цим пакетом документів необхідно звернутись до відповідних Головних територіальних управлінь юстиції, за місцезнаходженням громадського об’єднання та до Центрів надання адміністративних послуг або до Центрів надання вторинної правової допомоги.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у місті Києві
державний реєстратор М.С. Лугіна

  •  
  •