Видання 2014 року

19 May 2014 | 22:10

Методичні рекомендації «Організація соціально-виховної роботи серед засуджених жінок» (обсяг 48 сторінок).

Авторський колектив: О. А. Дука, О. М. Конопацька, Ю. О. Матвєєва, С. Л. Чорна.

У представленому виданні досліджено соціально-виховну роботу серед засуджених жінок, а також проаналізовано її організацію.

Призначено для викладачів, науковців, студентів, курсантів вищих навчальних закладів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України 

 

 

 

 


Запобігання вчиненню неправомірних дій та злочинів відносно співробітників Державної пенітенціарної служби України : метод. рекомендації / Кислов О. І., Копотун І. М., Пузирьов М. С., Сахнік О. В. – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 50 с.

Підготовлено для співробітників Державної пенітенціарної служби України для ознайомлення і використання їх в оперативно-службовій діяльності за напрямом запобігання вчиненню неправомірних дій та злочинів відносно персоналу органів і установ виконання покарань.

 

 

 

 

 

 


Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів: зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ,  11 квіт. 2014 р.) / відп. ред. І.М. Копотун, С.Г. Стеценко. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 359 с.

До збірника ввійшли тези курсантів юридичного та психологічного факультетів Інституту кримінально-виконавчої служби з проблем підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України. Збірник містить доповіді учасників конференції у рамках 6 секцій: соціально-гуманітарних дисциплін, загальноюридичних дисциплін, кримінально-виконавчого права, кримінально-правових дисциплін, пенітенціарної педагогіки та психології,  спеціальних дисциплін.

 

 

 

 


Пам’ятка для засуджених та ув’язнених, які тримаються у слідчих ізоляторах / О. В Сахнік, О. М Конопацька. – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 18 с.

Представлене видання містить перелік гарантій, прав, обов’язків та зобов’язань щодо осіб, які взяті під варту, за законодавством України. Наведено психологічні рекомендації щодо засуджених та ув’язнених осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах.

Призначено для засуджених та ув’язнених, які тримаються у слідчих ізоляторах.

 

 

 

 

 

 


Актуальні проблеми спеціальної підготовки правоохоронних органів: зб. матеріалів круглого столу (Київ,
30 травня 2014 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 136 с.

До збірника увійшли тези науково-педагогічних та наукових працівників Інституту кримінально-виконавчої служби, навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ і Ірпінського виправного центру УДПтС України та курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби. Збірник містить доповіді з актуальних проблем спеціальної підготовки правоохоронних органів.

 

 

 

 

 


Запобігання суїцидальним проявам серед працівників Державної пенітенціарної служби України : метод. рекомендації для начальників органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів / Т. В. Кушнірова О. В. Сахнік.  – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 56 с.

Підготовлено для начальників органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів з метою їх використання в оперативно-службовій діяльності за напрямом запобігання суїцидальним проявам серед працівників Державної пенітенціарної служби України.

 

 

 

 

 

 


 

Сучасна наука ‒ пенітенціарній практиці : зб. матеріалів ІІ Міжнар. практ.-конф. (Київ, 4 груд. 2014 р.) / за ред. В. П. Тихого, Є. Ю. Бараша. ‒ К. : Ін-т крим.-викон. служби ; Київський регіональний центр НАПрН України, 2014. ‒ 434 с.

 

Збірник містить матеріали доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна наука ‒ пенітенціарній практиці”, яка була проведена Інститутом кримінально-виконавчої служби та Київським регіональним центром НАПрН України 4 грудня 2014 р. Конференцію присвячено розв’язанню актуальних проблем кримінально-виконавчої політики держави та пошуку шляхів удосконалення пенітенціарної практики України. 

 

 

 


Пам’ятка для родичів ув’язнених та засуджених

Укладачі: І. В. Андрушко, О. М. Конопацька, Ю. О. Матвєєва, Скоропляс В. В.

Пам’ятка для родичів ув’язнених та засуджених. ‒ К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. ‒ 48 с.

Ця пам’ятка містить інформацію, яка допоможе родичам ув’язнених та засуджених до позбавлення волі з’ясувати окремі питання, що виникають у зв’язку з перебуванням їх близької людини у виправній установі.


Методичні рекомендації «Запобігання корупційним правопорушенням серед персоналу органів і установ Державної пенітенціарної служби України» (обсяг 56 сторінок).

Авторський колектив: Пузирьов М. С., Сахнік О.В., Ярмоленко О.В., Богатирьов А.І., Василенко К.І.

Підготовлено для персоналу органів і установ Державної пенітенціарної служби України для ознайомлення і використання їх в оперативно-службовій діяльності за напрямом запобігання корупційним правопорушенням.

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Запобігання ухиленням від відбування покарань (ст.389, 390, 393 КК України)» (обсяг 43 сторінки).

Авторський колектив: Пузирьов М.С., Янчук О.Б., Василенко К.І., Житник Г.В.

Підготовлено для персоналу органів і установ Державної пенітенціарної служби України для ознайомлення і використання їх в оперативно-службовій діяльності за напрямом запобігання ухиленням від відбування покарань (ст.389, 390, 393 КК України).

 

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Запобігання втечам із виправних колоній та слідчих ізоляторів» (обсяг 32 сторінки).

Авторський колектив: Пузирьов М.В., Оверченко І.С., Богатирьов А.І., Василенко К.І.

Підготовлено для оперативних та режимних підрозділів органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України для ознайомлення і використання їх в оперативно-службовій діяльності за напрямом запобігання втечам із виправних колоній та слідчих ізоляторів.

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Прогнозовані результати виховної роботи, що спрямовані на виправлення та ре- соціалізацію засуджених» (обсяг 57 сторінок).

Авторський колектив: Василенко К.І., Конопацька О.М., Матвєєва Ю.О., Чорна С.Л.

Підготовлено для викладачів, науковців, студентів, курсантів вищих навчальних закладів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Професійно-психологічний відбір персоналу до органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Критерії професійної придатності» (обсяг 66 сторінок).

Авторський колектив: Сахнік О.В., Амонс М.О., Терехова Л.В.

Підготовлено для працівників кадрових підрозділів Державної пенітенціарної служби України для ознайомлення і використання їх в оперативно-службовій діяльності за напрямом забезпечення якісного професійно-психологічного відбору відомчого персоналу.

 

 

 

 

 

 

 


Курс лекцій для засуджених «Психологічна культура й виховання» (обсяг 42 сторінки).

Авторський колектив: Амонс М.О., Богатирьов А.І., Терехова Л.В.

Розроблено для використання працівниками установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби України в просвітницькій роботі з поліпшення психологічної культури засуджених.

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •