ВИДАННЯ 2015 РОКУ

14 January 2016 | 12:12

Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція : зб. матеріалів міжнар. практ.-конф. (Київ, 27 листоп. 2015 р.) ‒ К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2015. ‒ 648 с.

Збірник містить матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції “Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція”. 

Конференцію присвячено розв’язанню актуальних проблем кримінально-виконавчої політики держави та пошуку шляхів удосконалення пенітенціарної практики України, а також зарубіжних країн. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Косьмій О.М. Політологія:  навч. –метод. посіб./ О. М. Косьмій. – К. : Ін-т       крим. –викон. служби, 2015. –  195 с.

Навчально-методичний посібник охоплює теми, передбачені навчальною програмою з політології для студентів вищих навчальних закладів. Містить 15 навчальних тем, плани семінарських занять, практичні завдання та список рекомендованих джерел.

Для курсантів, слухачів, студентів та ад’юнктів вищих  навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 


Косьмій О. М. Тестові завдання з політології:  навч. –метод. посіб./ О. М. Косьмій. – К. : Ін-т  крим. –викон. служби, 2015. –  189 с.

Навчально-методичний посібник охоплює теми, передбачені навчальною програмою з політології для студентів вищих навчальних закладів. Містить програму курсу, плани семінарських занять, тестові завдання для поточного, рубіжного та підсумкового контролю, список рекомендованих джерел.

Для курсантів, слухачів, студентів та ад’юнктів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 


Драмарецька Л.Б. Англійська мова для психологів. Навчально-методичний посібник. – К.: ІКВС, 2014. – 210с.

Навчальний посібник побудований на сучасному матеріалі англомовних джерел і покликаний формувати у курсантів та слухачів навички читання та перекладу літератури за фахом, вміння вільно висловлювати свої судження щодо запропонованих тем, що відповідають Програмі з іноземних мов для вищих навчальних закладів, вміння  передати основний зміст повідомлення українською та англійською мовами.

Для курсантів, слухачів, студентів-психологів та ад’юнктів вищих  навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 


Драмарецька Л.Б. Англійська мова для працівників кримінально-виконавчої служби. Навчально-методичний посібник. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. –  99с.

Навчально-методичний посібник побудований на сучасному матеріалі англомовних джерел і покликаний формувати у курсантів та слухачів навички читання та перекладу літератури за фахом, вміння вільно висловлювати свої судження щодо запропонованих тем, які відповідають Програмі з іноземних мов для вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України,  вміння  передати основний зміст повідомлення українською та англійською мовами.

Для курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих  навчальних закладів спеціалізації «Правознавство» та «Кримінально-виконавча служба».

 

 

 

 

 


Пенітенціарна теорія та практика України очима молодих науковців: зб. матеріалів наук.-теорет. конф. (Київ,  17 квіт. 2015 р.) / відп. ред. Є. Ю. Бараш, С. Г. Стеценко. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2015. – 319 с.

Збірник вміщує тези курсантів і слухачів юридичного та психологічного факультетів Інституту кримінально-виконавчої служби, а також аспірантів (ад'юнктів, здобувачів), магістрантів і студентів вищих навчальних закладів України з проблем пенітенціарної теорії та практики України.

Збірник містить доповіді учасників конференції у рамках шести секцій: кримінально-виконавчого права, кримінально-правових дисциплін, пенітенціарної педагогіки та психології, загальноюридичних дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін, спеціальних дисциплін.

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Психологічна реабілітація персоналу органів та установ Державної пенітенціарної служби України щодо попередження проявів професійної деформації» (обсяг 82 сторінки).

Авторський колектив: Амонс М.О., Кревсун О.М.

Підготовлено для пенітенціарних психологів, науково-педагогічних працівників ДПтС України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Порядок прийняття та розміщення засуджених та ув’язнених до установ виконання покарань і слідчих ізоляторів та особливості організації індивідуально-виховної та психологічної роботи з різними категоріями засуджених» (обсяг 108 сторінок).

Авторський колектив: Амонс М. О., Кревсун О. М.

Орієнтовано для ознайомлення і використання в службовій діяльності працівниками органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, для використання в системі службової підготовки персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, а також застосування у навчальному процесі навчальними закладами Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Особливості організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими» (обсяг 46 сторінок).

Авторський колектив: Конопацька О.М., Матвєєва Ю.О.

Підготовлено для викладачів, науковців, студентів, курсантів вищих навчальних закладів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

 

 

 

 

 

 

 


Методичні рекомендації «Кримінологічна характеристика та запобігання окремих видів насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах» (обсяг 31 сторінка).

Авторський колектив: Богатирьов І.Г. Пузирьов М.С.. Василенко К.І.

Підготовлено для оперативних та режимних підрозділів органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України для ознайомлення і використання їх в оперативно-службовій діяльності за напрямом запобігання насильницьким злочинам проти життя і здоров’я особи.

 

 

 

 

  •  
  •