Видання 2017 року

11 May 2017 | 14:02
С 904
Суспільство,  право,  психологія  та  педагогіка:  поступ  у майбутнє: зб. матеріалів міжнар. курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2017» К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – 384 с.
 
ISBN 978-617-7523-01-6
 

Збірник вміщує тези науковців, практиків, курсантів і слухачів юридичного та психологічного факультетів Інституту кримінально-виконавчої служби, а також здобувачів вищої освіти (аспірантів, магістрантів і студентів) вищих навчальних закладів України з проблем генезису суспільства, права, психології та педагогіки.

Збірник містить доповіді учасників конференції у рамках шести секцій: кримінально-виконавчого права, кримінально-правових дисциплін, педагогіки та психології, загальноюридичних дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін, спеціальних дисциплін.

переглянути збірник

 

 


УДК 343.8 (477) (083)
ББК Х628.4

Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. ред.  В.А. Кирилюк. - К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. - 127 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби від 7 квітня 2017року (протокол2).

 

До збірника увійшли публікації, присвячені пошуку шляхів вирішення актуальних теоретичних та практичних проблем кримінально-виконавчого права та політики держави у сфері виконання покарань та пробації, обмін науковими здобутками та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення кримінально-виконавчого законодавства та практики його застосування.

Матеріали подано в авторській редакції.

переглянути збірник


ББК Х621                                       А43

Проблеми та перспективи спеціальної підготовки правоохоронних органів України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2017. – 162 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби «31» травня 2017 року (протокол № 4). 

До збірника увійшли тези наукових та науково-педагогічних працівників Інституту кримінально-виконавчої служби, навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, Рівненського державного гуманітарного університету, Університету державної фіскальної служби України, Київського національного університету будівництва і архітектури, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти НАПН України”, Національної академії Служби безпеки України, слухачів та курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби, з актуальних проблем спеціальної підготовки правоохоронних органів.

Матеріали подано в авторській редакції.

переглянути збірник

 

 


 

 

  •  
  •