ВИДАННЯ 2018 РОКУ

27 April 2018 | 14:02

УДК 371

Педагогічна спадщина Антона Макаренка в науці та практиці (до 130-річчя від дня народження): зб. матеріалів  міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (Київ, 13 бер. 2018 р.). Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2018. 215 с.

Збірник містить матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Педагогічна спадщина Антона Макаренка в науці та практиці (до 130-річчя від дня народження)». 

Конференцію присвячено до 130-річчя від дня народження А.Макаренка та організації взаємодії теорії та практики ефективного виховання осіб з девіантною поведінкою.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби 28 березня 2018 року (протокол №3).

 

завантажити збірник

 

 


 УДК 316.3:34:159:37.015.3                      ISBN  978-617-7523-01-6

 С 904

Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє: зб.матеріалів курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2018» (Київ, 25 квіт. 2018 р.). – відп. ред. А.А.Кріпак.К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2018. – 205с.
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби 22 травня 2018 року (протокол № 4)

Збірник вміщує тези науковців, практиків, курсантів і слухачів юридичного та психологічного факультетів Інституту кримінально-виконавчої служби, а також здобувачів вищої освіти (аспірантів, магістрів і студентів) вищих навчальних закладів України з проблем генезису суспільства, права, психології та педагогіки.

Збірник містить доповіді учасників конференції у рамках шести секцій: соціально-гуманітарних дисциплін, загальноюридичних дисциплін, кримінально-правових дисциплін, кримінально-виконавчого права, педагогіки та психології, спеціальних дисциплін.

завантажити збірник


УДК 343.8 (477) (083)                                     ББК Х628.4

Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 29 березн. 2018 р.) / відп. ред. І.М. Микитась, М.І. Рудницьких. – К.: Ін-т крим.-викон. служби, 2018. – 145 с. 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби від 22 травня 2018 року (протокол № 4)

До збірника увійшли публікації, присвячені пошуку шляхів вирішення актуальних теоретичних та практичних проблем кримінально-виконавчого права та політики держави у сфері виконання покарань та пробації, обмін науковими здобутками та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення кримінально-виконавчого законодавства та практики його застосування.

Матеріали подано в авторській редакції.

завантажити збірник

 

 


ББК Х621                               А43

Шляхи підвищення ефективності спеціальної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 24 травня 2018 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2018. – 110 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби «05» вересня 2018 року (протокол № 5).

До збірника увійшли тези наукових та науково-педагогічних працівників Інституту кримінально-виконавчої служби, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Університету державної фіскальної служби України, Київського національного університету будівництва і архітектури, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Управління фізичної культури і спорту МО України, курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) з актуальних проблем спеціальної підготовки офіцерів.

Матеріали подано в авторській редакції.

                                                завантажити збірник


УДК 342.72:343.91.(477(063)             ISBN  978-617-7523-27-6               А 437

Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). К.: Ін-т крим.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П. – 2018. – 336 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кримінально-виконавчої служби 10 жовтня 2018 року (протокол № 6).

Збірник містить матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ». Конференцію присвячено розв’язанню актуальних проблем кримінально-виконавчої політики держави та пошуку шляхів удосконалення пенітенціарної практики України, а також зарубіжних країн.

завантажити збірник

 

 

 


Результати анкетування щодо доцільності збільшення верхньої межі покарання у виді позбавлення волі на певний строк, проведеного Інститутом кримінально-виконавчої служби за дорученням міжвідомчої робочої групи комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Міністерства юстиції України з питань пенітенціарної реформи.

завантажити

 

 

  •  
  •