ВИДАННЯ 2019 РОКУ

24 April 2019 | 13:01

С 904 

Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє: зб. матеріалів міжнар. курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2019» (Київ,  11 квіт. 2019 р.). – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2019. – 115 с.

Збірник вміщує тези науковців, практиків, курсантів і слухачів юридичного та психологічного факультетів Інституту кримінально-виконавчої служби, а також здобувачів вищої освіти (аспірантів, магістрантів і студентів) вищих навчальних закладів України з проблем генезису суспільства, права, психології та педагогіки.

Збірник містить доповіді учасників конференції у рамках шести секцій: кримінально-виконавчого права, кримінально-правових дисциплін, педагогіки та психології, загальноюридичних дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін, спеціальних дисциплін.

Матеріали подано в авторській редакції.

 

завантажити збірник

 

 

 

  •  
  •