Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

17 May 2013 | 14:02

Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність Інституту, наказами начальника Інституту, а також положенням про фінансово-економічний відділ.

Основними завданнями відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інституту та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.

ЧУБА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Посада: начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку- головний бухгалтер

 

БАККАЛІНСЬКА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

Посада: провідний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

СКВОРЦОВА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Посада: провідний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

МАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Посада: провідний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

 

ЛИТВИНЕНКО ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

Посада: провідний економіст відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

 

ПАЦЮКЕВИЧ ВІТА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: провідний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

 

  •  
  •