Юридичний факультет

15 January 2016 | 10:10

На факультеті здійснюється підготовка фахівців для органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки 6.0304 «Право» за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти. 

ТИМОШЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Посада: т.в.о. начальника юридичного факультету

кандидат юридичних наук, доцент

полковник внутрішньої служби

Освіта: у 1999 р.  з відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство». Лютий 2002 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Організаційно-методичні та психологічні засади вдосконалення діяльності експертно-криміналістичних підрозділів МВС України», за спеціальністю -  юридична психологія. Жовтень 2008 р. – отримав вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального процесу.

Стаж роботи: 20 років

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми застосування кримінального процесуального закону України.

Перелік основних публікаційпереглянути

 

 

ТИЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: курсовий офіцер юридичного факультету

капітан внутрішньої служби

 

  •  
  •