Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

21 February 2019 | 09:09

Звернення громадян — викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні мають бути зазначені:

  • прізвище, ім’я, по батькові автора;
  • місце його проживання;
  • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення підписується заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні додатково наводять електронну поштову адресу для надсилання відповіді заявнику або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлені без дотримання цих вимог, повертають заявникам із роз’ясненнями щонайбільше через 10 днів від дня надходження. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Анонімне звернення – це письмове звернення, в якому не зазначено місце проживання автора, яке не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство (ч.1 ст.8 Закону України «Про звернення громадян»).

Згідно Закону не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. Установа повинна повідомити громадянина про те, що всі його звернення із зазначеного питання розглянуті відповідно до чинного законодавства України і в подальшому звернення з цього питання розглядатись не будуть. У разі надходження повторно таких звернень, вони долучаються до попереднього листування без розгляду.

Скарги громадян на рішення, що оскаржувались, якщо пропущено річний термін з моменту прийняття цього рішення і минув один місяць з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Однак термін, який пропущено з поважної причини, може бути поновлено органом чи посадовою особою, яка розглядає скаргу (ч.1 ст.17 Закону України «Про звернення громадян»).

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Головний спеціаліст сектору документування та контролю
Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у місті Києві
Ковальська Анна Олександрівна

  •  
  •